Regel financiële ondersteuning

Zelfstandig ondernemers kunnen bij tijdelijke financiële problemen ondersteuning krijgen. Heeft u financiële ondersteuning nodig voor levensonderhoud? Dan kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Gemeente Ede voert deze regeling ook uit voor de gemeenten Wageningen en Renkum.

Ondersteuning kan op twee manieren: met een tijdelijke bijstandsuitkering en/of met bedrijfskapitaal. Welke ondersteuning u krijgt, hangt af van uw bedrijfs-, inkomens- en woonsituatie.

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Alle informatie over mogelijkheden, voorwaarden en het aanvragen van bijstand voor zelfstandigen is te vinden op www.ede.nl/bbz.

Ga naar ede.nl/bbz