Criteria starten bed & breakfast

Een Bed & Breakfast (B&B) is een kleinschalige en onzelfstandige overnachtingsaccommodatie zonder keuken. Je kunt een B&B realiseren in een (bedrijfs)woning en/of een daarbij behorend bijgebouw. De accommodatie is bedoeld voor kortdurend recreatief nachtverblijf, eventueel in combinatie met ontbijt, door personen die hun vaste woon- of verblijfplaats elders hebben.

Voorwaarden voor de realisatie van een B&B:

 • Alleen toegestaan bij een (bedrijfs)woning, maar niet bij recreatiewoningen en op bedrijventerreinen
 • Realisatie is mogelijk binnen bestaande woning en/of in een legaal aanwezig (vrijstaand) bijgebouw
 • De bruto-vloeroppervlakte van de B&B bedraagt maximaal 50 m┬▓ in een hoofdgebouw en/ of maximaal 75 m2 in een (vrijstaand) bijgebouw
 • Een keuken is niet toegestaan, een badkamer en toilet wel
 • Er zijn maximaal drie kamers voor maximaal 6 slaapplaatsen toegestaan (waarvan maximaal 4 slaapplaatsen in een bijgebouw)
 • Bedrijfsmatige exploitatie is vereist; je dient je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel
 • Het bijhouden van een nachtregister is verplicht
 • Er mogen geen milieu-hygi├źnische belemmeringen zijn
 • Het verblijf binnen een Bed & Breakfast is beperkt tot een aaneengesloten periode van maximaal 2 weken
 • De B&B mag niet leiden tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen
 • De B&B mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer (via bestaande uitweg)
 • Het parkeren dient op eigen erf plaats te vinden
 • Alle verblijfsaccommodaties in de gemeente Ede dragen toeristenbelasting af
 • Voor B&B heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze kunt u aanvragen via www.omgevingsloket.nl
 • Heb je vragen? Neem dan contact op met de Balie Bouwen, Wonen en Milieu via bwm@ede.nl