Criteria starten hotel

Voor ieder nieuw hotelinitiatief wordt de volgende vragenlijst (‘checklist’) afgelopen. Op basis van de antwoorden kan worden bepaald of het initiatief een belangrijke toevoeging aan het hotelsegment is. Het ontwikkelkader voor hotels vind je hier (pdf, 17 MB).

 1. Past het hotel binnen de berekende kwantitatieve marktruimte?
 2. Voegt het hotel iets toe aan bestaand aanbod?
  1. In welke mate wordt er bovengemiddeld ingezet op nieuwe doelgroepen en concepten?
  2. Valt het beoogde niveau binnen de segmenten waarvoor ruimte is vastgesteld (met name 4 sterren)?
  3. Zorgt het initiatief voor een kwaliteitsimpuls van directe omgeving (veiligheid, openbare functies, fysieke pandverbetering e.d.)?
 3. Is er sprake van transformatie?
  Krijgt een bestaand gebouw een nieuwe functie of wordt een gebouw gesloopt en komt er nieuwbouw voor terug?
 4. Voldoet het plan aan ruimtelijke criteria?
  Voldoet het plan aan ruimtelijke randvoorwaarden?
 5. Voldoet het initiatief aan kwalitatieve en economische criteria
  1. Heeft het initiatief een hoogwaardige bedrijfsfilosofie m.b.t. onder meer duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen?
  2. Is er aantoonbare financiële haalbaarheid?
  3. Is er een financier/eindbelegger/exploitant?