Ondernemen in food

Bereikbaarheid, ligging, kennis en een uitstekend functionerende arbeidsmarkt maken Ede een aantrekkelijke vestigingslocatie.

Daarnaast werken in het gebied Ede - Wageningen overheid, onderwijs en bedrijven samen aan innovatieve oplossingen voor wereldwijde voedseluitdagingen. Dat betekent een betere, duurzamere en veiligere voedselproductie bij een voortdurend groeiende wereldbevolking. Onze kennis en innovatie zijn hierbij van vitaal belang. Dit gebied werkt als een magneet op bedrijven en het verbindt mensen. Het is een plek voor kennisontwikkeling, dialoog, kruisbestuiving en samenwerking.

Korte ketens

In en rondom Ede zijn tientallen boerderijen die heerlijk eten produceren: groente, fruit, granen, eieren, melk, kippen, varkens, koeien, honing en nog meer. Met de ‘korte ketens’ willen we ervoor zorgen dat eten uit Ede en omgeving ook gegeten wordt door mensen uit de gemeente Ede. Dat vraagt minder transport en is dus beter voor het milieu. Bovendien weten Edese inwoners dan altijd precies waar hun eten vandaan komt. We organiseren daarom Masterclasses voor boeren over hoe ze dit kunnen aanpakken. Ook proberen we lokale producten makkelijk bereikbaar te maken voor inwoners.

Aftermovie 'Produceren in de Korte Keten'

Ondernemersnetwerk NEON food

NEON is een netwerk voor ondernemers in Food. En dan bedoelen we food in de breedste zin van het woord: van bakkers tot pluimveehouders en van kennisinstituten tot transporteurs. Samen gaan we opzoek naar de beste manieren om gezond en duurzaam voedsel te produceren en verkopen. De ondernemers van NEON ontmoeten elkaar tijdens bijeenkomsten met inspirerende sprekers, goede gesprekken en natuurlijk lekker eten. NEON food is gestart met ondernemers uit Ede en Wageningen. Uiteindelijk kan het toegroeien naar een netwerk voor de hele regio FoodValley.