Horecabedrijf

Als je een horecabedrijf wilt starten of vestigen moet je met veel dingen rekening houden. Heb ik een geschikte locatie? Voldoe ik aan alle veiligheids- en gezondheidseisen? Heb ik een vergunning nodig?  Hieronder vind je de zaken die u met de gemeente moet regelen. Meer informatie over het starten van een horecabedrijf is te vinden op de website van de Kamer van Koophandel

Locatie

Een horecabedrijf mag je niet overal beginnen. Op sommige locaties is meer mogelijk dan op andere. Dit hangt in eerste instantie af van het bestemmingsplan; heeft het pand een horecabestemming? Is dit niet het geval dan mag je geen horecabedrijf op die plek starten.

Soms kunnen we een uitzondering maken door een vergunning af te geven voor een afwijkende activiteit. Hier gaan we terughoudend mee om, zodat we wildgroei  voorkomen. In zo'n geval kijken we naar het bestaande beleid en naar de vraag of het initiatief goed is voor Ede en voor de omgeving waarin je wilt ondernemen. Daarbij is ook je horeca-concept is belang; het verschilt nogal of je een ijssalon of juist een discotheek wilt beginnen. Ook de omgeving is van invloed; in dorpscentra en winkelgebieden is vaak meer mogelijk dan in het buitengebied. In het buitengebied kijken we bijvoorbeeld of een horecabedrijf niet belemmerend is voor omliggende woningen of agrarische bedrijven en of het bijdraagt aan de vitaliteit van de omgeving. Ook vinden we het belangrijk dat horeca in het buitengebied aantrekkelijk is voor recreanten, fietsers of wandelaars. Op bedrijventerreinen, in woongebieden en in bosgebieden zijn de mogelijkheden minimaal.

Neem voor een beoordeling van jouw plannen en beoogde locatie tijdig contact op met de gemeente. Je kunt hiervoor een afspraak maken met de balie Bouwen, Wonen en Milieu in het Raadhuis of een mail te sturen naar horeca@ede.nl.

Vergunningen

Daarnaast heb je in veel gevallen nog andere vergunningen nodig, waaronder bijvoorbeeld:

Meer informatie vind je via de website van gemeente Ede.

Ook is het van belang om te onderzoeken welke milieuregels mogelijk van toepassing zijn en of daarvoor een Melding Activiteitenbesluit nodig is. Dit kan via de website van Activiteitenbesluit Internet Module.