Meegegroeid met Ede

Cultura directeur Gerry Poelert: “Cultura biedt inspiratie, ontwikkeling én ontspanning. In de loop der tijd zijn we echt meegegroeid met Ede. Letterlijk in omvang, namelijk een stijging van 20% in bezoekersaantallen en leden, maar ook in figuurlijke zin. We zijn stap voor stap meer vraag gestuurd geworden. Ons aanbod stemmen we volledig af op de behoefte van onze (potentiële) bezoekers. Wat we bieden is zoveel mogelijk interactief, met veel inbreng van bewoners. Want alleen dan kunnen we aansluiting blijven houden met de samenleving. Een goed voorbeeld is het inkoopbeleid van de bibliotheek. Waar voorheen dit werd samengesteld door één persoon per vestiging en daarmee eigenlijk behoorlijk subjectief, werken we nu via een landelijk systeem die trends in het land oppikt en zo helpt de juiste inkooplijst samen te stellen, goed afgestemd op een dwarsdoorsnede van onze bevolking.”

Samenwerken voor een beter leefklimaat

Gerry vervolgt: “Ook leggen we ons oor te luister bij diverse groepen in de samenleving. Als cultureel centrum hebben we een belangrijke rol in het leefklimaat. We zijn natuurlijk geen welzijnsorganisatie, maar op ons eigen gebied dragen we echt bij aan het sociale aspect door middel van educatie en entertainment. Op dat vlak werken we nauw samen met bijvoorbeeld Woonstede, Malkander, Werkkracht en Sportservice. Elk brengen we onze eigen expertise in, om zo mensen te verbinden en zich onderdeel te laten voelen van de maatschappij. Het geeft zoveel energie om hier mee aan de slag te gaan. Soms moeten we onszelf zelfs afremmen en weer even terug naar de focus van Cultura: het verbinden van kunst en cultuur met de samenleving.”

Thema’s door het jaar heen

"Want verbinden is wat we doen," zegt Gerry met een glimlach. "Kijk maar eens naar de kleuters die hier vandaag zijn, verkleed als Pieten; het is duidelijk dat het Sinterklaastijd is. We gebruiken thema's als deze om boeken, theater en educatie met elkaar te verbinden. Zo proberen we met alles wat we aanbieden aan te sluiten bij wat er leeft. Ik ben elke keer weer trots op mijn team én op Ede als het aanslaat en mensen ervan genieten.”

Uitdagingen voor de toekomst

Gevraagd naar de grootste uitdaging voor Cultura noemt Gerry het veranderde politieke klimaat. Wat blijft er overeind van steun aan cultuur met de huidige landelijke ontwikkeling? Gerry: ”We zijn zo ontzettend blij met de steun van de Edese gemeenteraad. Onze zondagsopening is zelfs met een speciaal ingediend amendement goedgekeurd. Dat is zo fijn, want het voorziet duidelijk in een behoefte. Gezinnen met jonge kinderen, studenten die de rust van de bibliotheek opzoeken, cursisten die aan de slag gaan, buurtgenoten die elkaar ontmoeten, voor iedereen is er een plek, een dag en een tijd.” Ook vanuit de provincie en meer specifiek de regio Foodvalley is er gelukkig veel steun voor Cultura. Gerry: “Ik ben zoveel mogelijk betrokken bij alle organisaties en initiatieven op het gebied van kunst en cultuur hier in de regio. Alles om de mensen kennis te laten maken met ons veelzijdige aanbod én ze te motiveren hier zelf ook invloed op uit te oefenen, we zetten hoog in op interactieve co-creaties. Zelf leren, zelf aan de slag, zelf ervaren, het is ontzettend waardevol en brengt ons als mensen verder en tegelijkertijd dichter bij elkaar. Zo fijn dat dit grote belang van Cultura wordt gezien en gehoord!”

Gerry Poelert

Van maatschappelijk werker tot directeur/bestuurder van Edes bruisende cultuurhart: voor Gerry Poelert is het een organisch gegroeide, maar logische stap. Na haar carrière in de zorg besloot Gerry zich aan te melden als vrijwilligster bij Cultura, destijds nog op de Stationsweg. Een opleiding tot bibliothecaresse, een boekhoudkundige studie, een economische master in strategy & leaderschip én jaren aan werkervaring later is zij volledig in haar element als leading lady van Cultura. “Mensen zien genieten van kunst & cultuur, daar haal ik mijn voldoening uit”.

Over Cultura

Cultura biedt mogelijkheden voor ontwikkeling, ontspanning en inspiraties met onder andere het theater, filmhuis, bibliotheek, galerie en café. Door het jaar heen worden er diverse evenementen georganiseerd en cursussen aangeboden op het gebied van beeldende kunst, musical, dans, muziek, fotografie en theater.

Feiten & cijfers

  • Vier vestigingen: de hoofdvestiging aan de Molenstraat, Stadspoort in Ede, Collage in Bennekom en Westhoffhuis in Lunteren.
  • Ruim 250 vrijwilligers, zo’n 60 ZZP-ers (onder andere docenten), ondersteund door 80 tot 90 medewerkers.
  • 27.000 leden en maar liefst 600.000 bezoekers op jaarbasis.
  • Samenwerking met 60 scholen met diverse educatieve programma’s.