"Wij zijn bijzonder blij met deze erkenning, zeker omdat het vanuit het publiek komt”, aldus CEO Leon Schipper, die op 11 oktober de prijs kreeg uitgereikt op de WUR Campus in Wageningen. “In een notendop draait ons werk om het bevorderen van leren leren, leren leven en leren werken via virtuele 3D-werelden.” Tijd om nader kennis te maken met de ambitieuze ondernemers, gevestigd op de CHE Campus MediaHub.

Welkom in een nieuwe dimensie

Aryzon.World verlegt de grenzen van kennisoverdracht door letterlijk een andere dimensie te betreden. Met hun no-code XR-platform kan iedereen, zonder ingewikkelde codes of programmameerwerk, virtueel lesmateriaal creëren. Aryzon.World telt zo'n 20 medewerkers die werken aan het platform en gerelateerde innovatieve projecten. Een denktank van ondernemers komt wekelijks bijeen om toekomstvisies te ontwikkelen. "De technologie van virtuele kennisoverdracht biedt ongekende mogelijkheden, daarom willen we nauw verbonden blijven met het bedrijfsleven en het onderwijs," aldus CIO Henk Stomphorst.

Lineair denken versus conceptueel denken

Henk: "Mensen nemen kennis niet op dezelfde manier tot zich. We onderscheiden twee vormen van denken: lineair en conceptueel. Onderzoek toont aan dat mensen die moeite hebben met reguliere onderwijsvormen vaak conceptuele denkers zijn. Kortgezegd: ze denken in beelden. Daarnaast en soms overlappend is er ook een grote groep mensen met neurodiversiteit, zoals ADD, autisme, hoogbegaafdheid en dyslexie. Mensen met deze 'labels' hebben vaak een dismatch met hoe informatie normaliter aan ons wordt gepresenteerd." Henk, zelf hoogbegaafd en dyslectisch, voelde sterk dat het potentieel van deze groep mensen beter benut kon worden. "Uitval op school en werk is vaak veel meer dan dat; het kan leiden tot een leven dat vastloopt. Ik wil deze mensen perspectief bieden en tegelijkertijd hun unieke vaardigheden optimaal benutten. Juist dit 'afwijkende' denkvermogen is een bron van creativiteit en vaardigheid. Bij Aryzon.World bloeien deze mensen op en zijn het gewaardeerde collega’s."

Leren in een 3D omgeving

Leon vervolgt: "Dit is waar onze twee werelden samenkomen. Net na mijn studie ontwikkelde ik in 2017 met enkele studiegenoten de allereerste kartonnen AR-bril. We kregen direct veel aanvragen van over de hele wereld. Vanuit dit potentieel hebben we ons gericht op de bijbehorende software. Ons doel: XR toegankelijk maken voor iedereen. Onderzoek toont aan dat leren via een 3D-omgeving namelijk de leerprestaties met wel 50% kan verbeteren. Dit geldt uiteraard voor conceptuele, maar ook voor lineaire denkers.” Leon vervolgt: "Met ons platform kan iedereen 3D-omgevingen creëren voor lesmateriaal en training, zonder dat er speciale softwareontwikkeling of een bepaald type XR-bril nodig is. Het opent eindeloze mogelijkheden; van scheikundelessen waarbij leerlingen samen virtuele experimenten uitvoeren tot agressietrainingen in realistische virtuele omgevingen, zoals een supermarkt.”

Blik op de toekomst

De snelle opkomst van Artificial Intelligence (AI), oftewel de mogelijkheid van een computer om mensachtige vaardigheden te vertonen, opent de deuren naar nóg meer mogelijkheden. Henk: “AI kan een grote rol spelen in de interactie binnen de leeromgeving. Als we bijvoorbeeld objecten en avatars kunnen laten reageren op spraak wordt het nóg meer maatwerk voor de gebruiker en daarmee oneindig flexibel.”

Wat is XR eigenlijk?

XR is "eXtended reality" ofwel uitgebreide realiteit en omvat alle technologieën zoals virtual, augmented en mixed reality:

  • Virtual Reality (VR): gebruikers zijn afgesloten van de fysieke wereld en interacteren, met behulp van een VR-bril in een gegenereerde 360 graden omgeving.
  • Augmented Reality (AR): legt digitale informatie, zoals afbeeldingen of 3D-objecten, over de echte wereld. AR-technologie wordt vaak gebruikt via smartphone-apps.
  • Mixed Reality (MR): combineert elementen van zowel VR als AR, waarbij digitale en fysieke objecten in dezelfde ruimte kunnen worden waargenomen.

Leon: “Het is bijna niet in woorden of beelden te beschrijven, je moet eigenlijk zelf XR ervaren om de potentie ervan te zien. Ik nodig mijn Edese mede-ondernemers dan ook van harte uit om een kijkje te komen nemen.”

De mensen achter Aryzon.World

Henk Stomphorst - CIO

Henk heeft een achtergrond in de automatisering. Na jaren onderzoekswerk aan de Universiteit Wageningen te hebben gedaan, heeft Henk zich toegelegd op complexe ICT en een studie Bedrijfskunde. Zijn interesse ligt bij lineair en conceptueel denken in relatie tot neurodiversiteit en datavisualisatie.

Ir. Leon Schipper - CEO

Leon studeerde in 2017 af als industrieel ingenieur. In datzelfde jaar begon hij met studiegenoten het bedrijf Aryzon. Leon is lid van de Rotary International. Naast zijn werk bij Aryzon.World is hij ook operationeel directeur van InsectSense, een startup die het reukvermogen van insecten combineert met AI om innovaties in smaakbeleving te ontwikkelen.