Samenwerken op bedrijventerreinen in Ede

Onderstaand bericht is een nieuwsbericht namens de Stichting Bedrijventerreinen Ede.

In Ede zijn veel verschillende bedrijventerreinen. Er wordt op veel plekken al goed samengewerkt, bijvoorbeeld binnen een bedrijventerreinvereniging. Maar op andere terreinen en locaties kan er nog veel meer uit de samenwerking worden gehaald. Daarnaast word je als ondernemer of bedrijventerreinvereniging regelmatig geconfronteerd met nieuwe onderwerpen die verder gaan dan je eigen bedrijf of het bedrijventerrein.

Stichting Bedrijventerreinen Ede in een nieuw jasje

Om de samenwerking op en tussen de verschillende bedrijventerreinen in Ede te versterken, heeft de Stichting Bedrijventerreinen Ede (SBE) dit jaar een herstart gemaakt. Het nieuwe bestuur bestaat uit Marco Verhagen, Johan van Veenschoten en Erik Bretveld. Voorzitter Marco Verhagen: “Met ons nieuwe bestuur willen we aan de slag voor alle ondernemers in Ede, want samen zijn we in staat om oplossingen te bieden en onze verantwoordelijkheid hierin te nemen.”

Waarom samenwerken

Het doel van de SBE is de samenwerking op en tussen de bedrijventerreinen te bevorderen en samen met u als ondernemer op de terreinen aan de slag te gaan met thema’s als kwaliteit van bedrijventerreinen, duurzaamheid, circulariteit, mobiliteit, energievoorziening en de beperkte fysieke ruimte. Daarnaast wil SBE het Edes belang binnen Regio Foodvalley gaan vertegenwoordigen.

Ook wethouder Economie Arnold Versteeg ziet voor de vele diverse bedrijven de noodzaak van samenwerken: “Ondernemerschap staat zowel bij de gemeente als deze bedrijven hoog in het vaandel. Maar we zien dat het voor ondernemers steeds lastiger wordt om individueel het hoofd te bieden aan nieuwe uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan verduurzaming, ruimtegebruik of netcongestie. Het is belangrijk dat de bedrijventerreinen samenwerken en onderling kennis uitwisselen. Daarom steunen wij dit initiatief vanuit de gemeente.

In gesprek met ondernemers

Het bestuur van de SBE gaat de komende maanden graag met ondernemers van de bedrijventerreinen in gesprek om te kijken welke wensen er leven en welke kansen er zijn. Ook wil de SBE graag weten welke behoeften er bij u als ondernemer of bedrijventerreinvereniging leven. Op basis van deze gesprekken zal een koers worden opgesteld. Daarin staat hoe ondernemers met elkaar gaan werken aan een goed ondernemersklimaat en toekomstbestendige bedrijventerreinen in de gemeente Ede. Daarin staan niet alle antwoorden. We zien dit als een startpunt van een verbeterde samenwerking waarbij we de komende twee jaar werken aan een goede organisatie en een duidelijke gezamenlijke agenda die meerwaarde biedt.

Contact met SBE

Het bestuur van de SBE zal in het nieuwe jaar met de ondernemers en verenigingen in gesprek gaan. Wilt u alvast iets met hen delen of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de SBE door een bericht te sturen naar een van de drie bestuursleden: