Gemeenten zoeken lokale opwekkers duurzame elektriciteit om stroom van te kopen

De gemeenten Wageningen, Ede, Barneveld en Scherpenzeel zijn op zoek naar bedrijven en organisaties die hun zelf opgewekte stroom willen verkopen. Deze gemeenten werken samen onder de naam EnergieWEB met als doel dat alle stroom die deze gemeenten verbruiken lokaal en duurzaam is opgewekt. Op 6 december vond bij een opweklocatie in Barneveld het startschot plaats voor de aanbesteding.

Gunstig tarief, langdurige contracten en aanvullende subsidie voor meer opwekcapaciteit

Lokale bedrijven en organisaties die duurzame energie opwekken kunnen zich aanmelden om stroom rechtstreeks aan de gemeenten te leveren. EnergieWEB biedt zekerheid met een gunstig tarief en langdurige contracten. De gemeenten stellen subsidie beschikbaar voor deelnemers die lokaal extra opwekcapaciteit realiseren en dit aan willen sluiten op het lokale EnergieWEB. Met dit gehele pakket zorgen de gemeenten via EnergieWEB voor gunstige omstandigheden voor initiatiefnemers om de lokale opwekcapaciteit voor duurzame energie te vergroten.

Lokaal samenwerken belangrijk

De wethouders de Heer (Barneveld) en Versteeg (Ede) leggen uit waarom de gemeenten EnergieWEB hebben opgezet: Versteeg: “Als gemeenten gebruiken we veel stroom, niet alleen voor onze eigen gebouwen maar ook voor bijvoorbeeld alle straatverlichting. Door op deze manier lokaal samen te werken verbeteren we de leveringszekerheid van energie voor onze regio.”  De Heer: “EnergieWEB zorgt ervoor dat in de regio steeds meer duurzame energie wordt opgewekt die wij rechtstreeks kunnen afnemen. Zo worden de kosten minder en beperken we de problemen van netcongestie gedeeltelijk.” Versteeg: “samenwerken in dit soort lokale oplossingen is heel belangrijk om de energietransitie te kunnen maken”.

Energietransitie en netcongestie?

Nederland wil in 2050 alleen nog maar duurzame energie gebruiken, zoals elektriciteit opgewekt door zonnepanelen of windmolens. Dit wordt de energietransitie genoemd. Tegenwoordig is er op piekmomenten veel last van netcongestie, een soort filevorming op het stroomnet. Hierdoor komt er minder ruimte vrij voor ontwikkeling van woningbouwprojecten, bedrijventerreinen maar ook voor uitbreiding van opweklocaties. EnergieWEB biedt de mogelijkheid om lokaal het gebruik en de opwek van elektriciteit beter op elkaar af te stemmen, waardoor deze filevorming kan worden verminderd en er meer ruimte benut kan worden.

Sluit ook aan!

EnergieWEB nodigt lokale opwekkers uit om deel te nemen. Verkoop de stroom die je over hebt tegen een gunstig tarief, profiteer van subsidiemogelijkheden om (meer) nieuwe opwekcapaciteit te realiseren en draag een steentje bij aan de lokale energietransitie. De lokale energiecoöperatie ValleiEnergie is enthousiast: "ValleiEnergie werkt dagelijks aan de realisatie van het doel om lokaal duurzaam opgewekte stroom ook lokaal te gebruiken. Daarin vinden we in EnergieWEB een partner van formaat. Wij noemen dat ‘Local-4-Local’. Dit is een onmisbaar onderdeel van een duurzame energie toekomst."

Meer informatie

Op 17 januari 2024 organiseren de deelnemende gemeenten een informatiebijeenkomst waarin ze meer vertellen over de werkwijze van EnergieWEB en de aanpak voor de contractering. Er wordt volop ruimte geboden voor het stellen van vragen. Voor meer informatie en het aanmelden voor de bijeenkomst gebruiken de gemeenten een gezamenlijke webpagina zie www.ede.nl/energieweb.