Aanmelden voor gratis afvalinzamelsysteem weer mogelijk

Sinds begin 2023 kunnen scholen en bedrijven gebruikmaken van het gratis inzamelsysteem ‘Afval Goed Geregeld’. Met dit systeem maakt de stichting Afvalfonds Verpakkingen het voor scholen en bedrijven mogelijk om gratis plastic verpakkingen, drankenkartons en glazen verpakkingen gescheiden aan te bieden voor recycling. Inmiddels zijn al ruim 17.000 locaties gestart met de gescheiden inzameling van PD en 14.000 locaties met glas.

Aanmelden vanaf 1 december 2023

Bedrijven die gebruik willen maken van het inzamelsysteem, kunnen zich vanaf vrijdag 1 december 2023 aanmelden bij het online loket Afvalgoedgeregeld.nl. De gescheiden inzameling en recycling van het verpakkingsafval start binnen een kwartaal, zo laat het Afvalfonds weten.

Afval goed geregeld

Afval goed geregeld is een initiatief van Stichting Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang B.V. Het Afvalfonds is namens de bedrijven die de verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. De bedrijven financieren dit systeem door een bijdrage per verpakking af te dragen aan het Afvalfonds. Sinds 1 januari 2023 is hier ook het verpakkingsafval bijgekomen dat lijkt op huishoudelijk afval en vrijkomt in onder andere scholen, kantoren en winkels. Zo zorgen we er met elkaar voor dat nog meer verpakkingsafval een tweede leven krijgt als grondstof voor nieuwe producten of verpakkingen. Meer informatie over het Afvalfonds vindt u op de website.