Deze missie komt sinds enkele jaren volledig tot bloei bij Stichting Restore Kringloop. Roelf: “Toen ik vijf jaar geleden begon bij Restore Kringloop, liep ik allereerst tegen mijn eigen vooroordelen rondom kringloop aan. Ik dacht aan stoffig en oubollig. Toch sprak de combinatie van mens, markt en milieu mij wel direct aan. Ik ben ontzettend blij dat ik nu op deze plek zit en er mijn eigen touch aan kan geven.” Die touch uit zich in de goede combinatie van een sociaal hart en een commercieel inzicht. Roelf: “In onze sector zie ik vaak dat er een balans tussen die twee gezocht wordt. Er wordt bijvoorbeeld alleen gekeken naar rendement, waar het goede werkgeverschap dan onder leidt. Of andersom, dan is het meer liefdadigheid dan dat het iets oplevert. Begrijp me goed, ons primaire doel is ook niet om winst te maken, we zijn immers een stichting, maar break-even is toch zeker het streven.”

Restore als de go-to partner in de keten

De ambitie van Roelf persoonlijk en Restore als organisatie is kort samen te vatten in de wens om te groeien, zodat Restore altijd de eerste partij is waar mensen aan denken als het gaat om duurzaamheid voor mens en milieu. Dit betekent uitbouwen én investeren. In zowel letterlijke als figuurlijke zin. Roelf: “Op dit moment zijn er nog diverse processen die wij nu uitbesteden, maar die ik graag in eigen huis zou willen doen. Ik droom van een groots circulair ambachtscentrum. Waarin bijvoorbeeld ook ruimte en plaats is voor opleiding en onderwijs. Niet alleen voor het opleiden van ambachtslieden, maar bijvoorbeeld ook voor het hoger onderwijs om businessmodellen en innovaties op het gebied van duurzaamheid toe te passen.” Een concreet voorbeeld van een ambitieuze grote stap is de aanschaf van industriële wasmachines. Hiermee kan Restore op grote schaal snel en effectief reinigen. Roelf: “Het aanbod van gebruikte dekbedden is enorm. Verbranding is de minst fijne optie, dat levert geen enkel voordeel op. Als we deze materialen kunnen reinigen blijft de waarde in stand. De goede dekbedden kunnen worden hergebruikt voor hun oorspronkelijke doel en kapotte dekbedden worden doorgespeeld aan initiatieven die het materiaal hergebruiken voor bijvoorbeeld vulling van kussens.”

Samenwerken brengt iedereen verder

Het is hét statement van Restore en iets waar Roelf persoonlijk volledig achterstaat. “Door samen te werken, kansen te zien, te durven innoveren en oog te houden voor mens, milieu én de markt geven we alle betrokkenen een positieve boost. Dit kan op hele kleine schaal het verschil maken. Voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt die zo nét het opstapje krijgt, voor die ene jongere die niet weet wat hij later wil worden maar erg goed blijkt in het repareren van elektronica of voor het gezin dat een refurbished Restore fiets krijgt voor hun kind dat naar de middelbare school gaat. Dit soort verhalen en ervaringen voegen zoveel toe aan mijn dagelijks werk. Het geeft ontzettend veel energie!”

Roelf Jager van Stichting Restore Kringloop

Over Roelf Jager

Sinds 2018 is Roelf werkzaam als manager bij Restore Kringloop. Deze rol brengt al zijn voorgaande werkervaring samen. De achtergrond van onderwijs, retail en commercie vormt de ideale combinatie voor het werk wat Roelf nu doet bij Restore Kringloop. Zijn visie: 'elke uitdaging is een kans'.

LinkedIn Roelf Jager

Samenwerking met het sociaal domein

Het werd net al even genoemd, de refurbished fietsen. Door gemeente Ede en binnenkort, na onderzoek, ook gemeente Veenendaal beschikbaar gesteld aan gezinnen die normaal gesproken geen geld vrij kunnen maken voor een degelijke fiets voor hun schoolgaande kinderen. Binnen Restore omgedoopt tot ‘carrière fiets’. De fiets staat als het ware aan het begin van de carrière van de brugklassers en draagt zo een sterk steentje bij. Ook de Veenendaalpas kan bij Restore worden verzilverd. Verder is er een nauwe samenwerking met de Stichting Kledingbank Ede. Deze organisatie zit letterlijk onder hetzelfde dak. Vanuit hun winkel delen zij kleding uit via hun sociale netwerk. Cliënten van de dagbesteding ’s Heeren Loo, SiZa en Reijnaerde werken op hun eigen locatie, bij Restore achter de schermen en in de winkels. 

Samenwerken met onderwijs

Restore werkt actief samen met onderwijsinstellingen zoals Het Streek, CHE, de WUR en het Dulon college. Het gaat daarbij om onder andere werkstages, onderzoek en profielwerkstukken. Maar ook praktijkopdrachten over duurzaamheid en maatschappelijke stages. Niet alleen tilt deze kennisuitwisseling de ambities van Restore naar een hoger plan, Roelf hoopt dat het bewustwording bij jongeren rondom duurzaamheid vergroot. “De jeugd heeft letterlijk de toekomst, de keuzes die zij nu maken hebben invloed om ons hele bestaan. Ik hoop van harte onze duurzame missie over te brengen op deze groep.”

Over Restore Kringloop

Stichting Restore Kringloop is een professionele inzamelaar van herbruikbare goederen en onderdeel van ACV Groep. Restore zamelt in, schoont op, controleert en verkoopt herbruikbare goederen in de fysieke winkels en online. Restore Kringloop heeft drie doelen centraal staan; mens, markt en milieu. In een notendop wordt invulling gegeven aan deze doelen door werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, koopjeskansen te bieden aan de lokale bevolking en het hergebruik van goederen te stimuleren.

Ondernemen in Ede

De duurzame missie van Restore verloopt uiteraard niet zonder slag of stoot. Roelf: “Het is misschien een beetje voor de hand liggend om de coronacrisis nog weer aan te halen, maar deze periode heeft ook ons flink geraakt. Daarnaast is de huidige krapte op de arbeidsmarkt ook echt een uitdaging voor ons. Daartegenover staat het fijne ondernemersklimaat in en rondom Ede. Er zijn hier zoveel initiatieven op het gebied van circulariteit en innovatie waar wij bij kunnen aanhaken. Mijn wens is dat men hierbij ook direct aan ons denkt als het gaat om het leveren van hergebruikte grondstoffen of eindproducten. Hier ligt mijn grootste uitdaging voor dit jaar: Restore op de kaart zetten als “meer dan een kringloopwinkel”: een sterk en ambitieus circulair ambachtscentrum als dé schakel in de keten. De go-to partij”, besluit Roelf.

Feiten & cijfers: ingezamelde en verwerkte goederen 2022 in kilo’s

Boeken 134.043
Huisraad 255.271
Metalen 97.205
Meubilair 309.423
WEB 126.591
Kringloopgoederen excl textiel 922.533
Textiel 1.279.744