Winterfonds voor gestegen energiekosten kleine ondernemingen

De gemeente Ede start een winterfonds om kleine ondernemingen en maatschappelijke organisaties tegemoet te komen in de gestegen energiekosten. De provincie Gelderland heeft voor dat doel de gemeente Ede € 571.500 gegeven.

Gemeente Ede ontving de laatste maanden regelmatig signalen van organisaties en bedrijven die moeite hebben om hun energielasten te betalen. Wethouder de Pater kreeg bijvoorbeeld signalen van ondernemers en sportverenigingen: ‘Deze winter is ook voor veel organisaties de energierekening flink gestegen. De beste oplossing is om gebouwen te isoleren en energiezuinig te maken. Dat kost vaak veel tijd en geld. Met deze regeling kunnen we deze waardevolle organisaties snel tegemoetkomen zodat zij het hoofd boven water houden’.

Specifieke doelgroep

De regeling is toegespitst op een specifieke doelgroep. Het gaat om ondernemers en organisaties die grote invloed ervaren van de gestegen energiekosten. De regeling is bedoeld voor kleine ondernemers en maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld sportverenigingen en kerken). Om in aanmerking te komen voor de regeling geldt een aantal voorwaarden. Ondernemers moeten tussen de 2-50 medewerkers hebben, ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en bedrijfsactiviteiten organiseren in een bedrijfspand. Voor maatschappelijke organisaties geldt dat zij activiteiten op het gebied van sport en bewegen, cultuur, welzijn en/of ontmoeting organiseren, ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en activiteiten organiseren op een locatie in de gemeente Ede. Aanvullend geldt dat zij momenteel geen structurele subsidie voor de huisvesting ontvangen.

De aanvraag wordt beoordeeld als ondernemers en organisaties aan kunnen tonen dat hun energiekosten deze winter (november 2022-maart 2023) substantieel hoger waren dan de voorgaande winter (november 2021-maart 2022) en dat zij zonder tegemoetkoming in hun voortbestaan worden bedreigd.

De complete subsidieregeling en het aanvraagproces voor de regeling zal binnenkort gepubliceerd worden en wordt actief gedeeld.