Vervangen verkeerslichten Galvanistraat en Schutterweg

Rijkswaterstaat vervangt in de periode van 21 juni tot en met 27 juni 2021 de verkeerslichten op de kruispunten aan de Galvanistraat en Schutterweg voor de aansluiting op de A30. Vooral tussen 25 en 27 juni doen automobilisten er goed aan rekning te houden met extra reistijd.  

Het vervangen van de verkeerslicht installaties op de twee kruispunten voert Rijkswaterstaat tegelijk uit. Dit zorgt voor een zo veilig en overzichtelijk mogelijke verkeerssituatie voor de weggebruiker, met minimale verkeershinder. Er komen fzettingen en extra bebording. Al vanaf 11 juni zijn vooraankondigingen langs de weg geplaatst om de weggebruikers vooraf te informeren over de werkzaamheden.

Rijkswaterstaat werkt in twee fases:

Voorbereidende werkzaamheden: 21 juni – 25 juni 2021

In deze fase vindt de voorbereiding van de vervanging van de verkeerslicht installaties plaats. Het verkeer zal weinig tot geen hinder ondervinden aangezien er niet op de weg, maar in naastgelegen bermen gewerkt wordt. Tijdens de werkzaamheden zijn de verkeerslichten in werking.

Uitvoeren vervanging verkeerslichten: 25 juni – 27 juni 2021

In deze fase worden meerdere rijstroken afgesloten. Alle wegen blijven voor het verkeer toegankelijk, zodat alle bestemmingen bereikbaar blijven. Tijdens deze werkzaamheden (zowel overdag als ‘s nachts) zijn de verkeerslichten buiten werking. Het verkeer wordt begeleid door verkeersregelaars. Op ieder kruispunt zijn 1 of meerdere verkeersregelaars aanwezig. Andere verkeersmaatregelen die genomen zijn:

  • Er worden afzettingen en extra bebording geplaatst.
  • Het verkeer richting de A30 wordt omgeleid via de rotonde waar de Schutterweg en de Daltonstraat elkaar kruisen. De extra reistijd is ca. 5 minuten.
  • Nood- en hulpdiensten kunnen het werkvak te allen tijde passeren.

Toch met de auto onderweg?

  • Houd rekening met extra reistijd en vertrek eerder;
  • Volg de aanwijzingen op de borden boven en langs de weg;
  • Raadpleeg de actuele verkeersinformatie via de app Rijkswaterstaat Actueel of volg het twitteraccount van @RWSverkeersinfo.