Samen de Ginkel nóg mooier maken

De Ginkel is een schitterende plek, maar op mooie dagen zorgen de auto’s van bezoekers voor problemen. Daarom gingen ondernemers en de gemeente aan tafel om een nieuw gebiedsplan te maken. Nicolette Verheij en Christel Welling van restaurant Juffrouw Tok zijn er blij mee. Ze vertellen samen met Wim Kuster van de gemeente hoe het plan het parkeerprobleem oplost en gelijk het gebied rond de restaurants en de schaapskooi verfraait.

Nicolette: Op mooie wandeldagen is onze parkeerplaats al vol van alle wandelaars op de hei, terwijl wij nog niet eens open zijn! Onze gasten passen er dan niet meer bij. Ook de parkeerplaats bij de schaapskooi aan de overkant is te klein. En de oversteek is veel te gevaarlijk met die drukke weg ertussen. Er moest echt iets gebeuren.

Wim: Daarom kozen we als gemeente de Ginkel als een van de speerpunten in ons Programma Buitengebied. We willen daar meer ruimte voor de natuur, goede voorzieningen voor recreanten en een verbinding met de stad. We zijn eerst iedereen gaan interviewen: bewoners, terreinbeheerders, schaapskudde, horeca, camping, natuurcentrum. Daaruit kwam een eerste voorstel voor een gebiedsplan, maar daar waren de ondernemers niet zo tevreden over.

Christel: De betrokken architect had nieuwe horeca bedacht aan de overkant. Dat zagen wij niet zitten. Er staan hier al twee prima horecagelegenheden: wij en pannenkoekrestaurant Bloem. Waarom dan nóg eentje?

Wim: Het was misschien een interessánt idee, maar als het niet landt in het gebied, dan is het dus geen góed idee! Dat plan is in het gebiedsproces daarna dus flink aangepast. We zijn toen met alle betrokkenen diverse keren in projectgroepjes bij elkaar gaan zitten.

Christel: Dat verliep heel prettig. We hebben echt het gevoel dat we gehoord zijn.

In samenspraak maakten ze een gebiedsplan waar iedereen wél enthousiast over is. Het is in december 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Die hing er een flink bedrag aan om enkele projecten uit te voeren, zoals een parkeerplan. Daarin wordt de parkeerplaats bij de schaapskooi opgeheven, en teruggegeven aan de natuur.

Christel: Ook een deel van onze parkeerplaats gaat weg, zodat er een mooi plein ontstaat achter onze restaurants. Daar krijgen we ruimte voor een speelplek en een gezamenlijk terras, zonder zicht en lawaai van de drukke weg. Dat is natuurlijk veel mooier.

Nicolette: Op de akker hiernaast komt dan één grote parkeerplaats, voor bezoekers aan de schaapskooi en de hei én voor onze gasten. De wandelroute naar de schaapskooi loopt straks via het plein, langs de speelplek en het terras naar een oversteekplek om veilig aan de overkant van de N224 te komen.

Wim: Ja, die veilige oversteek is een belangrijk onderdeel van dit plan. Maar daarvoor ligt de bal bij de provincie, want het is natuurlijk een provinciale weg. Een brug zou mooi zijn, maar is niet haalbaar. Je moet eerder denken aan het vergroenen van de middenberm en het verbreden van de oversteek met aparte oversteek voor voetgangers en fietsers. Mogelijk komt er een bordje ‘buurtschap De Ginkel’ om de automobilist aan te geven dat hij een recreatief gebied gaat doorkruisen.

Veluwe Alliantie

Nu ligt er een ‘voorlopig ontwerp' en een kostenraming. De gemeente, provincie en ondernemers gaan in gesprek hoe ze de kosten verdelen. Er is waarschijnlijk geld uit het potje van de RegioDeal Veluwe om ontvangstlocaties te verbeteren. Ook vanuit de Veluwe Alliantie is er mogelijk geld beschikbaar, omdat het gebiedsplan zorgt voor meer evenwicht tussen recreatie en natuur.

Wim: Als we de financiering rond hebben, maken we een definitief ontwerp. En dan beginnen we met vergunningen aanvragen en het wijzigen van het bestemmingsplan. Als het een beetje meezit, start in 2023 de uitvoering. Dan hebben we straks niet alleen het parkeerprobleem opgelost, maar ook de natuur verbeterd en deze locatie veel aantrekkelijker gemaakt.

Nicolette: 2023, dat zou mooi zijn! Want als ondernemers moeten we wel wennen aan het tempo van de gemeente. We zijn nu vijf jaar verder na de start. Dat is voor ons wel eens lastig bij het plannen maken.

Christel: Maar hé, laten we niet te hard klagen. Want we zitten hier op een schitterende plek! Elke dag als ik aan kom rijden geniet ik daar weer van. De schapen, het uitzicht, de wandelaars, en elk jaargetijde is het weer anders.

Nicolette: Ja, dat moeten we natuurlijk niet vergeten. We hebben echt de mooiste voortuin van Nederland!