Gesloten coronaregelingen: zo zat het

Sinds maart 2020 zijn er regelingen die bedrijven helpen de coronacrisis door te komen. Een aantal daarvan is inmiddels verlopen. In dit overzicht vind je de belangrijkste coronaregelingen die niet meer van kracht zijn.

Tot eind juni 2021 geldt het huidige coronasteunpakket voor ondernemers.

Tozo 1, 2, 3 en 4

De eerste 4 versies van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) boden zelfstandig ondernemers inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Daarnaast was het mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen. Op dit moment is Tozo 4 van kracht.
Tozo 1,2, 3 en 4 vroeg je aan bij je woongemeente.

Doelgroep

De Tozo 1, 2, 3, en 4 waren (net als de huidige versie van de Tozo) bedoeld voor zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers) die financieel in de problemen kwamen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud konden voorzien. Om liquiditeitsproblemen op te lossen konden zij een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen.

Verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Wel gewijzigd zijn:

  • Partnerinkomenstoets
    In de Tozo 1 telde het inkomen van je partner niet mee voor het bepalen van de hoogte van uitkering. Bij de Tozo 2 werd wel een partnertoets gedaan.
  • Surseance of faillissement
    Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal hoefde je niet te verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor jezelf, jouw onderneming of één van de vennoten. Die voorwaarde is pas in de Tozo 2 toegevoegd.

Verschil Tozo 2 en Tozo 3, 4 en 5

Tozo 3, 4 en 5 lijken op hun voorgangers. Verschil is dat er meer budget is gereserveerd voor omscholing. In Tozo 4 zou een beperkte vermogenstoets komen. Maar dat gaat niet door. Daarom zijn de voorwaarden verder gelijk gebleven. Voor Tozo 5 ligt de nadruk op het ondersteunen, activeren en stimuleren zodat je zo snel mogelijk weer op eigen benen staat.

Gewijzigde voorwaarden

De Tozo is aangepast aan de ontwikkeling van de coronacrisis. Door de invoering van de partnerinkomenstoets werden bijvoorbeeld geen middelen meer verstrekt aan ondernemers met een genoeg verdienende partner. De eis dat geen sprake mag zijn van surseance van betaling of een staat van faillissement leidt ertoe dat ondernemers door de Tozo-regeling niet verder in de problemen komen.

Lees verder op de website van de Kamer van Koophandel.